بدینوسیله از شما مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از آخرین دستاوردها و تولیدات این شرکت در این نمایشگاه دیدن بعمل آورید.

محل بازدید : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن شماره 38 غرفه 26

تاریخ برگزاری : 3 لغایت 6 دی ماه 1397

ساعت بازدید : 9 صبح الی 5 بعدازظهر