ولوباکس گازهای طبی

ولوباکس گازهای طبی جهت قطع سیستم گازهای طبی در زمان سرویس و همچنین کنترل مقدار گاز طبی خروجی مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد :

توضیحات محصول

 - دارای پنل با روشنایی LED

- دارای شیر های استاندارد با کیفیت مرغوب

- امکان جایگزینی درب از جنس استیل نگیر مات  با درب فلزی

اضافه کردن نظر

ثبت نظر