محصولات

آلارم دیجیتال گازهای طبی

آلارم دیجیتال گازهای طبی دستگاهی جهت اخطار کاهش میزان فشار گازهای طبی می باشد.

تعداد :

توضیحات محصول

- استفاده از پرسسور هوشمند جهت کنترل عملکرد بهتر سیستم

- امکان تست عملکرد صحیح مدار

- نمایش قطعی هریک از گازها و اعلام آن به صورت صمعی و بصری

- نشان دهنده گازها در زمان استفاده از خط اصلی یا رزرو

- امکان قطع صدای آلارم به صورت موقت تا رفع اشکال

اضافه کردن نظر

ثبت نظر