پمپ وکیوم مرکزی

دستگاه تولید خلا ( Vacuum ) در مرکز می باشد که این خلا از اتاق مرکزی گازهای طبی یا تاسیسات از طریق لوله کشی گازهای طبی به بخش های بستری ، ویژه و اتاق عمل انتقال داده می شود.

تعداد :

توضیحات محصول

 باتوجه به تعداد تخت بستری و میزان اتاق عمل فعال در بیمارستان ، ظرفیت و نوع پمپ وکیوم مرکزی تعیین و اعلام می گردد.

اضافه کردن نظر

ثبت نظر