محصولات

کمپرسور هوای فشرده مرکزی

دستگاه تولید فشار هوا در مرکز می باشد که این فشار هوا از اتاق مرکزی گازهای طبی یا تاسیسات از طریق لوله کشی گازهای طبی به بخش های بستری ، ویژه و اتاق عمل انتقال داده می شود.

تعداد :

توضیحات محصول

اضافه کردن نظر

ثبت نظر