محصولات

ستون سقفی ثابت

دسته بندی :

ستون سقفی ثابت نوعی کنسول ثابت سقفی است که بیشتر در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع کنسول محل قرارگیری سیستم مانیتورینگ ، آتلت گازهای طبی ، پریز و ... می باشد. ارتفاع ستون سقفی ثابت از سقف بسته به نیاز می تواند کم یا زیاد شود.

تعداد :

توضیحات محصول

اضافه کردن نظر

ثبت نظر