محصولات

ستون سقفی دو بازو متحرک

دسته بندی :

ستون سقفی دوبازو متحرک نوعی کنسول متحرک سقفی است که امکان جابجایی به اطراف حول محور محل نصب خود را دارد و بیشتر در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع کنسول محل قرارگیری سیستم مانیتورینگ ، آتلت گازهای طبی ، پریز و ... می باشد. ارتفاع ستون سقفی دو بازو متحرک از سقف و همچنین طول بازوها بسته به نیاز می تواند کم یا زیاد شود.

تعداد :

توضیحات محصول

اضافه کردن نظر

ثبت نظر