محصولات

کنسول بالای تخت بیمار دیپلمات3

کنسول گازهای طبی جایگاهی جهت قرار گرفتن آتلت گازهای طبی ، روشنایی فضای تخت بیمار ، سیستم احضار پرستار ، ساکشن ، فلومتر مرطوب کننده ، سوکت تلفن ، سوکت شبکه می باشد.

تعداد :

توضیحات محصول

اضافه کردن نظر

ثبت نظر