منیفلد CO2

دستگاه منیفلد گازهای طبی پس از اينكه فشار گازهاي اكسيژن (Oxygen ) ، بیهوشی (N2O ) یا دی اکسید کربن (CO2 ) خروجي از سيلندرهاي گاز ( کپسول ) را كاهش و تثبیت نمود گاز را توسط سیستم لوله كشي گازهای طبی به نقاط مصرف در بيمارستان مي رساند. منیفلد ها به صورت یک طرفه ( فقط خط اصلی ) و یا دوطرفه ( خط اصلی و خط رزرو ) بسته به نیاز مراکز تولید می شوند.

تعداد :

توضیحات محصول

اضافه کردن نظر

ثبت نظر