مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
شوشتر
خوزستان
ایران
بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

ستون سقفی اتاق عمل - جعبه ولوباکس و کنترل آلارم - آتلت گازهای طبی

اهواز
خوزستان
ایران
مرکز جراحی محدود خوزستان

کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

گتوند
خوزستان
ایران
بیمارستان کارون

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

اهواز
خوزستان
ایران
بیارستان امیر المونین(ع)

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

شوشتر
خوزستان
ایران
بیمارستان شهدای شوشتر

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

اهواز
خوزستان
ایران
بیمارستان 17 شهریور

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

اهواز
خوزستان
ایران
بیمارستان سینا

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

سوسنگرد
خوزستان
ایران
بیمارستان شهید چمران

 اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

اهواز
خوزستان
ایران
بیمارستان گلستان

 کنسول بالای تخت بیمار - جعبه ولوباکس و کنترل آلارم - آتلت گازهای طبی

اهواز
خوزستان
ایران
بیمارستان ابوذر

اجرای لوله کشی گازهای طبی - اجرای کلیه سیستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن - جعبه ولوباکس و کنترل آلارم