مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
تهران
تهران
ایران
بيمارستان خانواده

 فروش و اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار - سیستم احضار پرستار - باکس پریز برق ارت دار چهارتایی - باکس پریز برق ارت دار دوتایی - تابلو برق ایزوله  - باکس کامل ارت اتاق عمل

تهران
تهران
ایران
بيمارستان مردم

اجرای قرارداد لوله کشی - اجرای سيستم گازهای طبی با تجهيزات - فروش و نصب کنسول بالای تخت بيمار - فروش و نصب پمپ وکيوم مرکزی - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن - 

تهران
تهران
ایران
کلينيک پويا

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار - تابلو منيفلد

تهران
تهران
ایران
کلينيک جراحی شميران

فروش سیستم سانترال گازهای طبی - اجرای لوله کشی و نصب کلیه تجهیزات گازهای طبی -فروش و نصب تابلو منیفلد به همراه متعلقات

تهران
تهران
ایران
کلينيک ديابت

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار

اسلامشهر
تهران
ایران
بيمارستان اميرالمومنين(ع)

 اجرای سيستم احضار پرستار

تهران
تهران
ایران
بيمارستان بازرگانان

پنجمین سال قرارداد سرويس و نگهداری سيستم سانترال گازهای طبی - اجرای قرارداد لوله کشی

تهران
تهران
ایران
بيمارستان وليعصر- مجتمع امام خمينی(ره)

 ساکشن سانترال ديواری - ساکشن جراحی

تهران
تهران
ایران
کلينيک ابوريحان

 فروش و اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - اجرای قرارداد لوله کشی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان کودکان علی اصغر(ع)

 ساکشن سانترال ديواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن