مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
کرج
البرز
ایران
مرکز درمانی پارسيان

قرارداد فروش سیستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال دیواری و جراحی - اجرای لوله کشی اتاق عمل

تهران
تهران
ایران
صنایع دریایی شهيد درویشی- سازمان نیرو دريایی

 کنسول بالای تخت بيمار

تهران
تهران
ایران
اداره بهداشت و درمان نيروی زمينی ارتش

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات جهت کليه بيمارستان های وابسته سراسر کشور - تخت صحرایی - ساکشن آمبولانسی

تهران
تهران
ایران
بيمارستان شريعتی

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بيمار - کنسول بخش ويژه

تهران
تهران
ایران
مرکز جراحی سهروردی

 ساکشن جراحی

تهران
تهران
ایران
کلينيک تهران

 ساکشن جراحی - جعبه ولوباکس

تهران
تهران
ایران
دکتر ناصری مقدم

 ساکشن جراحی

رودهن
تهران
ایران
مرکز جراحی نيک نام

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - تابلو برق ايزوله

تهران
تهران
ایران
شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهيزات پزشکی کشور

 کپسول های اکسيژن - بيهوشی - co2

تهران
تهران
ایران
بيمارستان آريا

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات