مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
تهران
تهران
ایران
بيمارستان فرمانيه

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان سينا

کنسول بالای تخت بيمار - ستون سقفی - ساکشن سانترال ديواری -ساکشن سانترال چرخ دار

تهران
تهران
ایران
مرکز توسعه و جراحی محدود مهر

فروش و اجرای سيستم سانترال گاز طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار - سیستم احضار پرستار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

تهران
تهران
ایران
درمانگاه خيريه فاطمه الزهرا(س)

اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کمپرسور هوای فشرده مديکال

تهران
تهران
ایران
درمانگاه فاطمه الزهرا(س) سپاه

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کمپرسور هوای فشرده مديکال

تهران
تهران
ایران
بيمارستان 503 ارتش

فروش و اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کمپرسور هوای فشرده مديکال - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال چرخ دار - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان فوق تخصصی زنان زايمان و نازايي صارم

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کمپرسور هوای فشرده مدیکال

تهران
تهران
ایران
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی

 کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال ديواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان جواهری

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بيمار - کنسول بخش ويژه 

تهران
تهران
ایران
بيمارستان پارسا

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - تابلو برق ايزوله - ستون سقفی اتاق عمل - کنسول بالای تخت بيمار - کمپرسور هوای فشرده مديکال - جعبه ولوباکس و کنترل آلارم - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن