مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
قزوین
قزوین
ایران
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جعبه ولوباکس و کنترل آلارم

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان ولایت

کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان پاستور

کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان کوثر

تعویض آتلت های فرسوده با آتلت های PSP

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان رازی

فروش و نصب ستون سقفی اتاق عمل

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان مهرگان

ساکشن سانترال دیواری - کپسول های N2O - CO2 - O2

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان قدس

قرارداد و اجرای سیستم سانترال گازهای طبی - سیستم احضار پرستار - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن 

قزوین
قزوین
ایران
بیمارستان 552 ارتش

قرارداد فروش و اجرای کلیه سیستم های سانترال گازهای طبی، سیستم های مرکزی و تجهیزات جانبی

نهاوند
همدان
ایران
کلینیک ویژه - شرکت مثلث پی سازان

 جعبه ولوباکس - آتلت گازهای طبی

تویسرکان
همدان
ایران
بیمارستان ولیعصر(عج)

کنسول بالای تخت بیمار