مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
تهران
تهران
ایران
بيمارستان قلب شهيد رجایی

 فلومتر مرطوب کننده اکسيژن - ساکشن سانترال ديواری

تهران
تهران
ایران
بيمارستان نور افشار

 کپسول اکسيژن و بيهوشی - نگاتسکوپ 

تهران
تهران
ایران
بيمارستان باهر

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن جراحی - ساکشن سانترال ديواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان شهيد دکتر چمران

فروش و نصب تابلو منيفلد اکسیژن و بیهوشی به همراه متعلقات - جعبه کنترل باکس - تجهیزات ایزوله اتاق عمل

تهران
تهران
ایران
بيمارستان 502 ارتش

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - پمپ وکيوم مرکزی - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن

تهران
تهران
ایران
بيمارستان 504 اتش

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - تبديل آتلت ها

تهران
تهران
ایران
مرکز دی - آقای دکتر عمویی

 ساکشن جراحی

تهران
تهران
ایران
بيمارستان قمر بنی هاشم

فروش و اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - کفپوش

تهران
تهران
ایران
بيمارستان شهدای هفتم تير

 ساکشن جراحی - ساکشن متناوب

تهران
تهران
ایران
بيمارستان لبافی نژاد

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن