مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
مشهد
خراسان رضوی
ایران
بيمارستان تخصصی قلب رضوی

 تابلو منيفلد

مشهد
خراسان رضوی
ایران
بيمارستان 550 ارتش

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کمپرسور هوای فشرده مديکال - پمپ وکيوم مرکزی - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال ديواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن - آتلت گازهای طبی 

بیرجند
خراسان جنوبی
ایران
بيمارستان بوعلی ارتش

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - آتلت گازهای طبی - کنسول بالای تخت بيمار

قائن
خراسان جنوبی
ایران
بيمارستان قائن

 ساکشن سانترال ديواری

بیرجند
خراسان جنوبی
ایران
بيمارستان امام رضا(ع)

اجرا و نصب سيستم سانترال گازهای طبی - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال ديواری - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن

 

بیرجند
خراسان جنوبی
ایران
بيمارستان شهيد دکتر رحيمی

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن - پايه سرم - کنسول بالای تخت بيمار - ساکشن سانترال ديواری

اسلامشهر
تهران
ایران
بيمارستان امام رضا(ع)

 کنسول بالای تخت بيمار

تهران
تهران
ایران
موسسه خدمات رفاهی کشتيرانی

 سيستم سانترال گازهای طبی

قدس
البرز
ایران
بيمارستان 12 بهمن

 تابلو منيفلد

پردیس
تهران
ایران
بيمارستان شفاء

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - تابلو برق ايزوله - ستون سقفی اتاق عمل - کنسول بالای تخت بيمار - کمپرسور هوای فشرده مديکال - پمپ وکيوم مرکزی