مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
سبزوار
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان شهید بهشتی امداد

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

سبزوار
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان جغتای

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

سبزوار
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان مبینی

 اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

سبزوار
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان واسعی

اجرای لوله کشی گازهای طبی - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

فریمان
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان در حال راه اندازی سازمان مجری - شرکت سازه شرق مشهد

 فروش کلیه سیستم های مرکزی هوای فشرده مدیکال - پمپ وکیوم مرکزی - تابلو منیفلد اکسیژن و بیهوشی - کنسول بالای تخت بیمار - سیستم احضار پرستار - ستون سقفی اتاق عمل - تابلو برق ایزوله

سرخس
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان سرخس

 جعبه ولوباکس و کنترل آلارم

گناباد
خراسان رضوی
ایران
بیکارستان 15 خرداد

 اجرای لوله کشی گازهای طبی و نصب تجهیزات - کنسول بالای تخت بیمار - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن

مشهد
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان شهید منتظری

 پایه سرم سقفی

مشهد
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان ثامن الائمه

جمع آوری آتلت های گاز طبی اتاق عمل و جایگزینی با آتلت های P.S.P

مشهد
خراسان رضوی
ایران
بیمارستان ام البنین

  جمع آوری آتلت های گاز طبی اتاق عمل و جایگزینی با آتلت های P.S.P