مشتریان

جستجو بر اساس نام مرکز :
دریافت فایل
جستجو بر اساس کشور:
جستجو بر اساس استان:
جستجو بر اساس شهر:
توضیحات
آدرس
تلفن تماس
شهر
استان
کشور
مرکز درمانی / شرکت
ورامین
تهران
ایران
بيمارستان مفتح

قرارداد فروش و نصب لوله کشی گازهای طبی - تبديل آتلت قديمی به آتلت p.s.p - ساکشن سانترال دیواری - فلومتر مرطوب کننده اکسیژن - اجرت و نصب تابلو منیفلد

ورامین
تهران
ایران
بيمارستان 15 خرداد

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی با تجهيزات - کنسول بالای تخت بيمار - ستون سقفی اتاق عمل - تبديل آتلت قديمی به آتلت p.s.p - تابلو برق ايزوله اتاق عمل

رباط کریم
البرز
ایران
بيمارستان حضرت فاطمه(س)

 کنسول بخش ويژه - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن - ساکشن سانترال ديواری

کرج
البرز
ایران
بيمارستان قائم

 نگاتسکوپ - ساکشن سانترال ديواری - آتلت گاز طبی - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن

کرج
البرز
ایران
مجتمع تحقيقاتی صنعتی سينا وابسته به سپاه

 ساکشن آمبولانسی به صورت انبوه

کرج
البرز
ایران
بيمارستان امام خمينی(ره)

 ساکشن سانترال ديواری - ساکشن سانترال چرخ دار - ساکشن جراحی - فلومتر مرطوب کننده اکسيژن - باکس پريز چهارتایی ارت اتاق عمل

کرج
البرز
ایران
مرکز جراحی محدود مصباح

 ساکشن جراحی

کرج
البرز
ایران
بيمارستان شهيد باهنر

 ساکشن جراحی

کرج
البرز
ایران
مرکز جراحی محدود پارس

 ساکشن جراحی

کرج
البرز
ایران
بيمارستان شريعتی

 اجرای سيستم سانترال گازهای طبی - کمپرسور هوای فشرده مديکال - ستون سقفی اتاق عمل